top of page

SAMENWERKING

Tijdens avonden, nachten, in het weekend en op feestdagen wordt waargenomen door de HAP Bergen op Zoom. Dit is géén gewone huisartsenpraktijk. De HAP is alléén bedoeld voor spoedgevallen!

 

Alle huisartsen die zijn aangesloten bij de HAP zijn verplicht hier diensten te doen. Het kan dus zijn dat u bij uw eigen huisarts terechtkomt.

Uw eigen huisarts krijgt altijd bericht als u op de HAP bent gezien. 

De praktijk is lid van de Zorggroep West-Brabant.  

De zorg die de huisartsen aan bepaalde patiëntengroepen met chronische aandoeningen willen leveren is vastgelegd in protocollen. Momenteel geldt dit voor patiënten met Diabetes Mellitus (suikerziekte), patiënten met COPD en patiënten met hart- en vaatziekten CVRM (inclusief hypertensie = hoge bloeddruk). 

De aangesloten huisartsen rapporteren periodiek de geboden zorg aan hun patiënten en de daarmee behaalde resultaten. Zij kijken kritisch naar deze resultaten en scherpen waar nodig hun zorg en aandacht aan. Dit alles gebeurt anoniem: er worden geen tot de patiënt te herleiden gegevens verwerkt in de rapportage.

bottom of page