top of page

TERHANDSTELLING VAN MEDICATIE:

Wettelijk verplicht: eerste terhandstellingsgesprek (ook wel eerste uitgiftegesprek of medicijngesprek genoemd)

Per 1 januari 2014 zijn apothekers volgens de wet verplicht de uitleg aan patiënt, ook wel eerste terhandstelling genoemd, apart in rekening te brengen.

Ontvang je een declaratieoverzicht dan kun je duidelijk zien wat de kosten zijn die in rekening worden gebracht voor uitleg aan patiënt. Uitleg aan patiënt kan ook worden omschreven als eerste terhandstelling, eerste terhandstellingsgesprek of eerste uitgiftegesprek.

 

Waarom deze verandering?

Vanaf 1 januari 2014 is het eerste terhandstellingsgesprek geen deelprestatie meer van de terhandstelling, maar wordt het gezien als een aparte prestatie. Het eerste terhandstellingsgesprek wordt beschouwd als zorg en op deze manier wordt het scheiden van distributie en zorg gestimuleerd, het zorgt voor transparantie voor de consument. Verder moet de verandering zorgen voor bewustwording bij apothekers voor het uitvoeren en declareren van deze prestatie. Voorheen werd de deelprestatie eerste terhandstellingsgesprek soms onterecht gedeclareerd.

Wordt uitleg aan patiënt of eerste terhandstellingsgesprek iedere keer in rekening gebracht?

De uitleg patiënt wordt in rekening gebracht als:

  • Het medicijn met dezelfde werkzame stof, sterkte en vorm van toediening niet eerder aan je is verstrekt.

  • Een medicijn met dezelfde werkzame stof, sterkte en vorm van toediening twaalf maanden of langer geleden aan je is verstrekt.

  • Niet kan worden vastgesteld of het medicijn eerder in de twaalf voorgaande maanden aan je is verstrekt.

  • Een middel met dezelfde werkzame stof maar in een andere dosering wordt ook als een nieuw middel gezien.

 

Verplicht eigen risico en terhandstellingsgesprekken

Het bedrag dat je moet betalen voor het eerste terhandstellingsgesprek valt onder het verplicht eigen risico.

Wat betaal je voor een eerste terhandstellingsgesprek, medicijngesprek?

De hoogte van het bedrag wat je betaalt voor uitleg aan patiënt of eerste terhandstellingsgesprek verschilt per apotheek en wordt door de zorgverzekeraar bepaald.

Waarom is het eerste terhandstellingsgesprek belangrijk?

Als je een medicijn voor de eerste keer uitgereikt krijgt dan zal je informatie krijgen over het gebruik, de werking en eventuele bijwerkingen. Dit is heel belangrijk omdat als je medicijnen verkeerd gebruikt, de gevolgen schadelijk voor je kunnen zijn.

Weigeren van een eerste terhandstellingsgesprek, mag dat?

De kosten voor terhandstellingsgesprekken kunnen best oplopen maar je mag de gesprekken niet weigeren. Het is verplicht om de informatie te ontvangen om te voorkomen dat je gezondheid gevaar loopt.

Met wie wordt het eerste terhandstellingsgesprek gevoerd?

De uitleg wordt mondeling gegeven door de apotheker of door de apothekersassistente. Het gesprek mag plaatsvinden aan de balie

Medicatierol en een eerste terhandstellingsgesprek

Er zijn veel mensen bij wie iedere week of iedere twee weken een medicatierol thuis wordt afgeleverd. Deze mensen komen dus niet naar de apotheek toe. Toch is er sprake van een eerste terhandstellingsgesprek. Bij een eerste uitgifte wordt alle medicatiebewaking, controles en dossiervorming uitgevoerd. Daarna wordt er informatie meegeleverd met de medicatierol en wordt de patiënt gebeld om extra uitleg te geven.

Wat als het vorig gebruik van een medicijn langer dan een jaar geleden is?

Als het langer dan twaalf maanden geleden is dat je het medicijn hebt gebruikt dan krijg je opnieuw een eerste terhandstellingsgesprek.
 

Veranderen van apotheek

Als je verandert van apotheek en het gaat om medicijnen die je al kreeg via je oude apotheek dan mag de nieuwe apotheek toch een eerste terhandstellingsgesprek declareren.
 

Terhandstellingskosten

Naast de kosten voor het eerste terhandstellingsgesprek vind je vanaf 1 januari 2014 op je rekening ook ongeveer 6 euro voor terhandstelling van het medicijn. Dit zijn kosten die je altijd betaalt voor het ophalen van een medicijn, ook als je het voor de tweede of derde keer ophaalt. De kosten worden in rekening gebracht voor de dienstverlening van de apotheek.

Per 1 januari 2016

Het apart declareren heeft tot veel onbegrip geleid bij bezoekers van de apotheek en tot veel discussies. Daarom is besloten dat vanaf 1 januari 2016 de prestatie 'begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel' op de nota wordt gekoppeld aan 'eerste terhandstelling'

Wat kan ervoor zorgen dat je meer betaalt dan het basistarief?

  • Als je het medicijn 's avonds ophaalt bij de apotheek.

  • Als je het medicijn in het weekend ophaalt bij de apotheek.

  • Als de apotheker het medicijn zelf moet produceren.

  • Als er extra uitleg gegeven moet worden over het medicijn.

bottom of page