MEDEWERKERS

Huisartsen
Adriaan van den Berge
Monika Bol
Christian von Kriegenbergh
Adriana van den Berge

Dokter Adriaan van den Berge is in principe aanwezig op dinsdag, woensdag en donderdag.

Dokter Monika Bol is aanwezig op maandagmorgen, dinsdag en vrijdag.

Dokter Christian von Kriegenbergh is aanwezig op vrijdag.

Dokter Adriana van den Berge is aanwezig op maandag, woensdag en donderdag. 

Doktersassistentes
Carola Dooge - de Koning

Annet Bijl - de Vos
Margriet Knuijt - Nederlof
Lydia Rijsdijk - van de Zande
U kunt bij de doktersassistentes terecht voor:
 • het maken van een afspraak

 • hechtingen verwijderen

 • onderzoekjes en controles

 • uitstrijkjes in het kader van het bevolkingsonderzoek

 • bloeddrukmeting

 • bloedonderzoek

 • urineonderzoek

 • vaccinaties

 • begeleiding van chronisch zieken

 Praktijkondersteuners
Merice Anthonisse
Karina Bijl - Verhage

De praktijkondersteuner is geïntroduceerd om de huisarts te ondersteunen bij zijn werkzaamheden en de kwaliteit van zorg te verbeteren. U zult haar treffen wanneer u te maken heeft met chronische aandoeningen als hart- en vaatziekten, suikerziekte en longziekten.

Verder houdt de praktijkondersteuner zich bezig met preventieve taken. 

De praktijkondersteuner heeft een eigen spreekuur.

Mérice Anthonisse is aanwezig op maandag, woensdag en vrijdag.

Karine Bijl-Verhage is aanwezig op dinsdag en donderdag.

 Apothekersassistentes
Saskia Boon
Tineke Maaskant - de Waal          Michelle Weijers      Dinja Roetman - de Gooijer

U kunt bij de apothekersassistentes terecht voor:

 • recepten

 • herhaalrecepten

 • vragen over medicijnen

 • adviezen over gebruik van verbandmiddelen (incontinentie materiaal, etc)

 • juiste gebruik van medicatie (inhalatoren, injectiemateriaal, etc)

 • bezorgen van medicatie

 • baxteren

Bezorgster
José Smits - Capelle

José bezorgt op dinsdag- en donderdagmorgen de medicatie bij u thuis. Indien u van deze service gebruik wenst te maken, dan kunt u dit doorgeven aan een van de apothekersassistentes.

Indien u de medicatie een keer niet in ontvangst kunt nemen, verzoeken wij u dit eveneens door te geven aan een van de apothekersassistentes. Mogelijk kunnen we dan een andere regeling voor u treffen.

Als onze bezorgster u niet thuis aantreft om de medicatie in ontvangst te nemen en is er geen andere regeling met u getroffen in verband met uw afwezigheid, dan kunt u uw medicatie zelf op komen halen in de apotheek.

U dient uw herhaalmedicatie uiterlijk voor vrijdagmorgen 11.00 uur bij de apotheek te bestellen.

Praktijkondersteuner GGZ
 Praktijkondersteuner GGZ

De praktijkondersteuner is als sociaal psychiatrisch verpleegkundige werkzaam binnen onze huisartsenpraktijk. Via een verwijzing van de huisarts begeleidt ze patiënten met kortdurende psychische klachten.

 

Samen met de patiënt probeert ze het probleem te verduidelijken en eventueel te zoeken naar vervolgbehandeling. Zij kan u enkele gesprekken aanbieden of verwijzen naar een psycholoog.

Omdat deze zorg wordt verleend vanuit de huisartsenpraktijk zijn er geen kosten verbonden aan een behandeling door de sociaal psychiatrisch verpleegkundige.

Praktijkmanager
Rianne van den Berge - Pleune

Praktijkmanagement, financiële administratie. 

Interieurverzorgsters
Diana Verhoef - den Engelsman
Hanna Ketting - Bruynzeel

© 2016 by Huisartsenpraktijk en apotheek de Smisse