CORONAVIRUS

Vaccinatie tegen COVID-19

Wij hebben alle mobiele patiënten opgeroepen van 90 jaar en ouder via een brief. Deze patiënten hebben een afspraak kunnen maken bij de GGD voor vaccinatie. Daarna zijn door de GGD alle mensen van 85-90 opgeroepen om te vaccineren. De GGD gaat zo verder tot alle inwoners van Nederland zijn opgeroepen tot en met 65 jaar, het is de bedoeling dat hiervoor het vaccin van Pfizer wordt gebruikt.

Alle patiënten die geboren zijn in het jaar 1956 en 1957, alle patiënten met een BMI boven de 40 en thuiswonende patiënten met Down syndroom die gevaccineerd wilden worden zijn inmiddels gevaccineerd.

We hebben nu alle patiënten uit het geboortejaar 1958 en 1959 opgeroepen voor vaccinatie.

Komt u in aanmerking voor vaccinatie dan U krijgt hiervoor een oproep in de brievenbus met instructie hoe hiervoor een afspraak te maken.

Klachten na vaccinatie

veel voorkomende klachten na de vaccinatie zijn:

 • hoofdpijn

 • koorts

 • vermoeidheid

 • pijnlijke gewrichten

 • algehele malaise/griepachtige klachten

De klachten kunnen 1 a 2 dagen duren. Het lijkt erop dat ouderen minder klachten krijgen dan jongeren.

Blijven de klachten duren en vertrouwd u het niet bel dan met de doktersassistente.

De huisartsenpraktijk is geopend maar op een andere manier dan u van ons gewend bent. 

Telefonisch contact met de assistente of uw huisarts is gewoon mogelijk (ook voor niet spoedeisende zaken). Daarnaast bieden wij ook de mogelijkheid tot beeldbellen, contact via e-mail in de vorm van een e-consult via het patiëntportaal. 

Persoonlijke consulten worden zoveel mogelijk beperkt i.v.m. besmettingsgevaar. Vindt de arts het noodzakelijk dat u gezien wordt dan wordt u uitgenodigd naar de praktijk te komen en dient u een mondkapje op te zetten en uw handen te desinfecteren voordat u de praktijk betreed. 

Wij zijn van maandag-vrijdag telefonisch bereikbaar via: 

 • 0166-652702

  •   ​8.30 tot 10.00 uur 

  • 11.30 tot 13.00 uur

  • 14.30 tot 16.30 uur 

 • SPOED: 0166-652400 (8.00-17.00 uur)

Medicijnen

Medicijnen kunt u telefonisch of via het patientportaal bestellen. Afhalen van medicatie is tussen 15:00-16:30 uur,

Mondkapje is verplicht en let op de 1.5 meter afstand, indien er iemand aan de balie staat, wacht u buiten tot deze persoon weg is. Desinfecteer uw handen als u binnen komt.

Actuele informatie:

Voor actuele informatie omtrent het coronavirus adviseren wij de volgende websites:  Thuisarts.nl of  RIVM.nl.

Algemeen advies: 

Probeer te voorkomen dat u het coronavirus krijgt of aan anderen geeft:                                                                                 

 • Blijf thuis of ga naar uw werk.

 • Was uw handen vaak met zeep.

 • Nies en hoest in uw elleboog.

 • Gebruik papieren zakdoekjes.

 • Geef anderen geen hand.

 • Blijf minstens 1.5 meter bij anderen uit de buurt, minstens 3 meter als iemand niest of hoest.

 • zet een mondkapje op en trek handschoenen aan als je toch hoest of niest en het huis uit moet                                                

Bij klachten: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen met verhoging (tot 38 graden) of koorts (meer dan 38 graden).

 • Laat u testen!

 • Blijf thuis tot u de uitslag van de test heeft.

 • Bel de huisarts als u steeds zieker wordt, moeilijker ademt of benauwdheidsklachten heeft.

 • gebruik bij koorts paracetamol

 • bent u positief getest dan blijft u en uw medegezinsleden minimaal 5 dagen thuis en gaat pas weer naar buiten als u geen klachten meer heeft.                                                                        ​​        

Bent u ouder dan 70 of heeft u een chronische ziekte of minder weerstand? 

 • BLIJF THUIS!  

 • laat boodschappen bezorgen en vermijd contact met andere mensen, gaat u toch in contact met anderen of om een boodschap zet een mondkapje op en trek handschoenen aan, blijf minstens 1.5 meter uit de buurt van anderen.   

 • Bel direct uw huisarts of huisartsenpost als u:

  • koorts heeft (meer dan 38 graden)

  • en/of hoest of moeilijk ademt.  

 

LSP (elektronisch patiënten dossier)

Door een tijdelijke maatregel van de overheid is het toegestaan om de Professionele Samenvatting van het patiëntendossier via het LSP beschikbaar te stellen van patiënten die nog geen keuze hebben gemaakt voor wel of geen inzage.

Behalve van degenen die bezwaar hebben gemaakt is de professionele samenvatting te zien op de Huisartsenposten en de Spoedeisende Hulp.

Zowel op de HAP als op de SEH worden de gegevens alleen geraadpleegd als de patiënt zich daar meldt en als de patiënt er ter plekke mondeling toestemming voor geeft.

Deze werkwijze geldt zolang er maatregelen van kracht zijn om het coronavirus onder controle te krijgen en in ieder geval tot 1 juni 2020.

U kunt wel of geen toestemming opgeven via www.volgjezorg.nl 

© 2016 by Huisartsenpraktijk en apotheek de Smisse