CORONAVIRUS

De huisartsenpraktijk is open maar op een iets andere manier dan u van ons gewend bent. 

Telefonisch contact met de assistente of uw huisarts is gewoon mogelijk (ook voor niet spoedeisende zaken). Daarnaast bieden wij ook de mogelijkheid tot beeldbellen, contact via e-mail (info@desmisse.nl) en via het patiëntenportaal in de vorm van een e-consult. 

Fysieke consulten worden nog zoveel mogelijk beperkt i.v.m. besmettingsgevaar. Is het echter noodzakelijk dat u gezien wordt dan is dit mogelijk met gepaste maatregelen. 

Wij zijn van maandag-vrijdag telefonisch bereikbaar via: 

 • 0166-652702

  •   ​8.30 tot 10.00 uur 

  • 10.30 tot 13.00 uur

  • 14.00 tot 16.30 uur 

 • SPOED: 0166-652400 (8.00-17.00 uur)

LSP (elektronisch patiënten dossier)

Door een tijdelijke maatregel van de overheid is het toegestaan om de Professionele Samenvatting van het patiëntendossier via het LSP beschikbaar te stellen van patiënten die nog geen keuze hebben gemaakt voor wel of geen inzage.

Behalve van degenen die bezwaar hebben gemaakt is de professionele samenvatting te zien op de Huisartsenposten en de Spoedeisende Hulp.

Zowel op de HAP als op de SEH worden de gegevens alleen geraadpleegd als de patiënt zich daar meldt en als de patiënt er ter plekke mondeling toestemming voor geeft.

Deze werkwijze geldt zolang er maatregelen van kracht zijn om het coronavirus onder controle te krijgen en in ieder geval tot 1 juni 2020.

U kunt wel of geen toestemming opgeven via www.volgjezorg.nl 

Bloedprikken

Voor bloedprikken dient u een afspraak te maken via de website van Star Shl of te bellen met het klantencontactcentrum 

088 - 02 095 55  het adres is:   

Meulvliet -  Zoekweg 8 - 4691HT Tholen.  

Medicijnen

Medicijnen kunt u telefonisch of via internet bestellen. Afhalen van medicatie is tussen 15:00-16:30 uur, Let op de 1.5 meter afstand, indien er iemand aan de balie staat wacht u buiten tot deze persoon weg is. Desinfecteer uw handen als u binnen komt.

POH-GGZ

Voor afspraken (ook nieuwe patiënten) belt u zoals gewoonlijk met de doktersassistente waarna de POH-GGZ contact met u op zal nemen.    

Fysiotherapiepraktijk en medische fitness

Voor vragen kunt u telefonisch contact opnemen zie

Medische fitness fysiotherapie de Smisse

Voor de advocaat, diëtist, logopedist, podotherapeut, verloskundigen kunt u met hen bellen voor afspraken. 

Actuele informatie:

Voor actuele informatie omtrent het coronavirus adviseren wij de volgende websites:  Thuisarts.nl of  RIVM.nl.

Algemeen advies: 

Probeer te voorkomen dat u het coronavirus krijgt of aan anderen geeft:                                                                                 

 • Blijf thuis of ga naar uw werk.

 • Was uw handen vaak met zeep.

 • Nies en hoest in uw elleboog.

 • Gebruik papieren zakdoekjes.

 • Geef anderen geen hand.

 • Blijf minstens 1.5 meter bij anderen uit de buurt, minstens 3 meter als iemand niest of hoest.

 • zet een mondkapje op en trek handschoenen aan als je toch hoest of niest en het huis uit moet                                                

Bij klachten: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen met verhoging (tot 38 graden) of koorts (meer dan 38 graden).

 • U hoeft bij deze klachten niet getest te worden.

 • Blijf thuis tot u 24 uur geen klachten heeft.

 • Bel de huisarts als u steeds zieker wordt, moeilijker ademt of benauwdheidsklachten heeft.

 • gebruik bij koorts paracetamol

 • bent u positief getest dan blijft u en uw medegezinsleden 14 dagen thuis.                                                                        ​​        

Bent u ouder dan 70 of heeft u een chronische ziekte of minder weerstand? 

 • BLIJF THUIS!  

 • laat boodschappen bezorgen en vermijd contact met andere mensen, gaat u toch in contact met anderen of om een boodschap zet een mondkapje op en trek handschoenen aan, blijf minstens 1.5 meter uit de buurt van anderen.   

 • Bel direct uw huisarts of huisartsenpost als u:

  • koorts heeft (meer dan 38 graden)

  • en/of hoest of moeilijk ademt.  

© 2016 by Huisartsenpraktijk en apotheek de Smisse