CORONAVIRUS 

Het dragen van een mondkapje en desinfecteren van de handen is verplicht bij betreden van de praktijk.

De spreekuren zijn weer genormaliseerd maar heeft u:

luchtwegklachten, koorts of andere griepachtige/corona gerelateerde klachten

doe dan een test via de GGD om corona uit te sluiten.  

Wilt u toch een afspraak maken, meldt dan dat u bovenvermelde klachten heeft. U wordt dan in de aparte ruimte gezien aan de achterkant van de praktijk om verspreiding te voorkomen. 

Actuele informatie:

Voor actuele informatie omtrent het coronavirus adviseren wij de volgende websites:  Thuisarts.nl of  RIVM.nl.

 

Bij klachten van: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen met verhoging (tot 38 graden) of koorts (meer dan 38 graden)

  • Laat u testen!

  • Blijf thuis tot u de uitslag van de test heeft.

  • Bel de huisarts als u steeds zieker wordt, moeilijker ademt of benauwdheidsklachten heeft.

  • gebruik bij koorts paracetamol

  • bent u positief getest dan blijft u en uw medegezinsleden minimaal 5 dagen thuis en gaat pas weer naar buiten als u geen klachten meer heeft.   

Klachten na vaccinatie

veel voorkomende klachten na de vaccinatie zijn:

  • hoofdpijn

  • koorts

  • vermoeidheid

  • pijnlijke gewrichten

  • algehele malaise/griepachtige klachten

De klachten kunnen 1 a 2 dagen duren. Het lijkt erop dat ouderen minder klachten krijgen dan jongeren.

Blijven de klachten duren en vertrouwd u het niet bel dan met de doktersassistente.

 

                                                        ​

LSP (elektronisch patiënten dossier)

Door een tijdelijke maatregel van de overheid is het toegestaan om de Professionele Samenvatting van het patiëntendossier via het LSP beschikbaar te stellen van patiënten die nog geen keuze hebben gemaakt voor wel of geen inzage.

Behalve van degenen die bezwaar hebben gemaakt is de professionele samenvatting te zien op de Huisartsenposten en de Spoedeisende Hulp.

Zowel op de HAP als op de SEH worden de gegevens alleen geraadpleegd als de patiënt zich daar meldt en als de patiënt er ter plekke mondeling toestemming voor geeft.

Deze werkwijze geldt zolang er maatregelen van kracht zijn om het coronavirus onder controle te krijgen en in ieder geval tot 1 juni 2020.

U kunt wel of geen toestemming opgeven via www.volgjezorg.nl